0

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Giriş Yap

Kişisel Verilerin Korunması

 

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASINA, İŞLENMESİNE VE AKTARILMASINA DAİR AYDINLATMA METNİ

 

Bu metin, veri sorumlusu Ekafa Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Nişancı Mah. Kâtip Sinan Mektebi Sk. Tekçe Apt. No:7 İç Kapı No:13 Fatih/İSTANBUL) tarafından https://www.ekafa.com.tr/ URL adresli dijital platformu ya da Ekafa mobil uygulaması kullanıcılarının hangi kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve nasıl toplandığı, işlendiği ve aktarıldığı hakkında bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır. Metnin devamında şirketimiz Ekafa adıyla anılacaktır. Şirketimiz hakkında detaylı bilgilere https://www.ekafa.com.tr/   sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Anlaşılamayan hususlarda https://www.ekafa.com.tr/ URL adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.


EKAFA AŞAĞIDA YER ALAN VERİLERİNİZİ TOPLAR, İŞLER VE GEREKTİĞİNDE AKTARIR:

 

Kimlik ve İletişim: İsim-soyisim, kullanıcı ID, profil fotoğrafı, reklam ID/kimliği tanımlayıcıları, cinsiyet, yaş, cep telefonu, e-posta adresi, yerleşim yeri adresi, teslim etme/teslim alma adresleri; tacirler/şirketler için ticaret unvanı, KEP adresi bilgileri.

Konum Bilgisi (Lokasyon): Web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden Ekafa’nın sağladığı hizmetleri kullanabilmek için cihazlar aracılığı ile tarafınızdan verilen izinler sonrası tarafımıza ulaşan konum bilgileri.

Kullanıcı İşlem Bilgileri: Ekafa kullanıcısının web sitesi ya da mobil uygulama kullanım bilgileri, kullanıcının cihaz ve tarayıcısındaki tercihine göre çerezler (cookies), öneri/talep/şikâyet bilgileri, fatura bilgileri, ürünlere dair yorumlarınız, sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız bilgiler, Ekafa ile yapılan yazışma içeriklerine yönelik bilgiler.

Finansal Bilgiler: Ekafa’nın sunduğu hizmetle ilgili ödemeler, ödeme yöntem ve araçlarına ilişkin bilgiler.

İşlem Güvenliği Bilgileri: Cihaz işletim sistemi ve sürümü, cihaz türü, cihaz ID, donanım modeli, IP adresi, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri.

Sesli Kayıt Bilgileri: Çağrı merkezimiz ve temsilcilerimizle yapacağınız görüşmelere dair ses kayıtları.

Hukuki İşlem Bilgileri: Mobil aplikasyon kullanımı dolayısıyla doğabilecek uyuşmazlık süreçlerine ilişkin bilgiler.

Bu bilgilerin haricinde, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına, kişisel beğeni, tercih ve kullanım alışkanlıklarınızı analiz edip ve yukarıda yer alan bilgilerinizle harmanlayıp işliyoruz.

 

YASAL DAYANAK:

Kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu kanuna dayanılarak hazırlanan yönetmelikler ve diğer alt mevzuat hükümleri ve Kurumun görüşlerine tabi olarak işlemler yapmaktayız.

 

VERİLERİNİZİN NE AMAÇLA TOPLANDIĞI, İŞLENDİĞİ VE AKTARILDIĞI:

Dijital platformumuzu ister web ister mobil uygulama üzerinden kullansın, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği her bir kullanıcımızdan bu aydınlatma metni çerçevesinde kişisel verilerini toplama, işleme ve aktarma (yurt içi/yurt dışı) rızasını almaktayız. Verilen rıza dahilinde kullanıcılarımızın yukarıda bahsedilen verilerini aşağıda yer alan yöntemlerle ve mevzuat gereği açık rızayı gerektirmeyen ve yine aşağıda yer alan hallere dayanarak toplamakta, işlemekte ve aktarmaktayız.

Verilerinizi; tarafınızca paylaşılma, kısmen otomatik ve otomatik yöntemler ile topluyoruz ve işliyoruz. Bu faaliyetlerimizde başta siz kullanıcılarımızın açık rızasına dayanmakla birlikte sizlere sunduğumuz hizmet gereği “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” sebepleriyle mevzuat gereği açık rıza gerektirmeyen bu hallere dayanarak da verilerinizi toplamakta ve işlemekteyiz.

Sizlere sunduğumuz hizmeti daha etkin ve güvenli hale getirebilmek için yalnızca ilgili üçüncü kişilere verilerinizi aktarmakta (yurt içi ve/veya yurt dışı), ilgisiz kişi, kurum ve kuruluşlar ile kesinlikle bilgilerinizi paylaşmamaktayız.

KVKK’da yer alan özel nitelikteki verilerinizi hiçbir suretle toplamamakta ve işlememekteyiz.

 

Verilerinizin Toplanması ve İşlenmesi:

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmet gereği;

·         Kullanıcılarımızın kimlik ve diğer bilgilerinin doğrulanması ve tespiti,

·         Kullanıcılar arasında akdedilecek akitlerin kurulması ve ifası,

·         Kullanıcılar ile Ekafa arasında yer alan kurallara uyulması ve bunun takibi,

·         Kullanıcıların, Ekafa’nın ve hizmetin gerektirdiği üçüncü kişilerin birbirlerine, üçüncü kişilere ve kamuya karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bunun takibi,

·         Kullanıcılar, Ekafa ve hizmetin gerektirdiği üçüncü kişiler ile kurulan ilişkilerin daha güvenli hale getirilmesi, sürecin denetimi ve bu süreçlerin geliştirilebilmesi,

·         Şirketin faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi,

·         Lojistik faaliyetlerin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi,

·         Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi,

·         Hukuki süreçlerin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi,

·         Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi, denetimi ve geliştirilmesi,

·         Kullanıcıların memnuniyeti artıracak çalışmaların yapılabilmesi adına çeşitli analiz ve bulguların değerlendirilmesi, kontrolü ve geliştirilmesi,

·         Kullanıcıların ilgi alanlarının tespiti ile hizmette verimliliği artırılması,

·         Kullanıcılardan gelen öneri/talep/şikayetlere cevap verilebilmesi ve problemlerin çözülebilmesi, denetimi ve geliştirilmesi,

·         Gerek kullanıcılar arasında gerekse kullanıcı-üçüncü kişi, kullanıcı- Ekafa arasında yaşanacak ihtilaflarda taraf menfaatlerini koruyabilmek, mağduriyetlerin önüne geçmek ve olumsuz durumların takibatını kolayca yapabilmek,

·         Yasal mevzuata aykırı hallerde duruma müdahale edebilmek, hakların ve kamunun menfaatinin korunması için gereken tedbirleri en hızlı şekilde alabilmek

maksatlarıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Verilerinizin Aktarılması:

Gerek web gerekse mobil uygulama üzerinden tarafımızla rızaen paylaşmış olduğunuz ve verdiğiniz rızalar dahilinde tarafımızdan toplanan verileriniz, ham ya da işlenmiş halleri ile yalnızca ve yalnızca şirketimizin amaçlarının gerçekleşmesi ve hizmetlerimizin en iyi şekilde sağlanması doğrultusunda ilgili üçüncü kişilere aktarılacaktır.

Aktarma faaliyetinden anlaşılması gereken; Ekafa kullanıcıları arasında gerçekleşen stoksuz satış eğitimi ve pazarlama ile ilgili tarafların yalnızca bu işlem konusunda ihtiyaç duyulan verilerinin birbirlerine aktarılması, Ekafa ile tedarik, lojistik, finans, muhasebe, yazılım, stoksuz satış, pazarlama ve hukuk alanlarında iş ortaklığı yapan, destek veren kişi, kurum ve kuruluşlara ihtiyaç duyulan aktarımlar yapılmasıdır. Bu aktarımlar kullanıcılar arasındaki ilişkinin durumuna ve iş ortaklarımızın çalışma yerlerine göre değişmekle birlikte yurt içine ve/veya yurt dışına olabilmektedir. İlgisiz üçüncü kişilerin bu verilere erişmesine imkân tanınmamakta olup herhangi bir aktarım yapılmamaktadır.

Ayrıca yasal mevzuat gereği, istenildiğinde kendisinden bilgi saklanılamayacak kurum ve kuruluşlara yalnızca ve yalnızca istenilen bilgiler aktarılmakta, talep edilmeyen bilgileriniz aktarılmamaktadır.

 

HAKLARINIZ:

Kullanıcılarımız şirketimize başvurarak, kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren ortadan kalktığında kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hallerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme haklarına sahiptirler.

Kullanıcılarımız bu haklarını kullanmak istediklerinde https://www.ekafa.com.tr/ URL adresinde bulunan iletişim bilgileri üzerinden tarafımıza müracaat edebilirler. Müracaatta nelere dikkat edilmesi gerektiği, müracaatın hangi usul izlenerek tamamlanması gerektiği başta 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.13’te ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer almaktadır.

Ekafa, usulüne uygun müracaatları, talebin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebiniz niteliğine göre incelenecek olup bu talep kabul edilebileceği gibi gerekçesi açıklanarak reddedilebilecektir. Cevabımız yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, değişen şartlara ve yasal düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir.