0

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Giriş Yap

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Bu metin, Ekafa Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Nişancı Mah. Kâtip Sinan Mektebi Sok. Tekçe Apt. No:7 İç Kapı No:13 Fatih/İSTANBUL) - (aşağıda “Ekafa”, “biz” veya “tarafımız” olarak da anılacaktır) tarafından https://www.ekafa.com.tr/ URL adresli dijital platformu ya da Ekafa mobil uygulaması kullanıcılarının elde edilen verilerinin gizliliği ve güvenliği hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz hakkında detaylı bilgilere https://www.ekafa.com.tr/ sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Anlaşılamayan hususlarda https://www.ekafa.com.tr/ URL adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

https://www.ekafa.com.tr/ web sitesine (aşağıda Web Sitesi” olarak da anılacaktır) hoş geldiniz. Siz (aşağıda “Kullanıcı” olarak da anılacaktır) Web sitesine, Web Sitesi yoluyla sunduğumuz Hizmetlere (aşağıda tanımlanmıştır) ve Web Sitesi ile ilişkili bilgi, görüntü, grafik, veri, metin, dosya, bağlantı, fotoğraf, ses, video, mesaj, yazılım, haberleşme, içerik, organizasyon, tasarım, derleme, manyetik çeviri, dijital dönüştürme, HTML, XML, Java kodu ve diğer tür içeriğe (hepsi birlikte “İçerik” olarak anılacaktır) erişim sağlama talebinde bulundunuz.


Web Sitesine ve İçeriğe erişmeniz ve bunları kullanmanız, bu Kullanım Koşullarını ve ayrıca Kullanıcı Sözleşmesini (Web Sitemizde yer almaktadır) değiştirmeksizin kabul etmenize ve onaylamanıza bağlıdır. Aşağıdaki “Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak bu Kullanım Koşullarına bağlı olacağınızı kabul edersiniz. Aşağıdaki “Kabul Etmiyorum” butonunu tıkladığınızda ise Web Sitesine erişim hakkına sahip olmazsınız. Web Sitesinin diğer kısımlarının ek ve/veya farklı kullanım koşulları olabileceğini lütfen göz önünde bulundurun.

 

ERİŞİM


Size Ekafa hakkında haberler ve bilgiler, hesap bilgileriniz, Ekafa ile elektronik ortamda iletişim kurma ve zaman zaman ya da Web Sitesi aracılığıyla kullanıma sunulan hizmetlere (aşağıda “Hizmetler” olarak anılacaktır) ve bilgilere erişme gibi birçok kaynak sağlayabiliriz. İstediğimiz an (herhangi bir nedenle veya bir neden olmaksızın) mutlak ve yegâne takdir yetkisiyle Web Sitesine, İçeriğe veya Hizmetlere erişiminizi sonlandırma, değiştirme veya askıya alma hakkımız saklıdır. Bilhassa ve sınırlama olmaksızın, bu Kullanım Koşullarına ve Kullanıcı Sözleşmenize uymamanız ya da kendi haklarınızı veya başkasının haklarını ihlal etmeniz durumunda Web Sitesine, İçeriğe ve/veya Hizmetlere erişimizi sonlandırabilir, değiştirebilir veya askıya alınabilir.

 

İŞLEYİŞ


Bu Kullanım Koşullarını kabul etmekle; en az 18 yaşında olduğunuzu, Web Sitesinin ve İçeriğinin ikamet ettiğiniz veya kullandığınız ya da erişim sağladığınız ülkenin yargı yetkisi kapsamında yasal olduğunu ve bu kapsamdaki yasaları ve kuralları ihlal etmediğini, tarafınızdan sağlanan bilgilerin doğru olduğunu, bu Kullanım Koşullarını kabul etme yasal yetkisine ve yetisine sahip olduğunuzu, Web Sitesi ve İçerik kullanımının bu Kullanım Koşullarına ve Kullanıcı Sözleşmesine uygun olacağını, Web Sitesi ve İçerik kullanımınızın yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uygun olacağını, Web Sitesi ve İçerik kullanımı ile ilgili riskleri üstlenme yetisine sahip olduğunuzu ve üstlendiğinizi, Web Sitesi ve İçerik kullanımı ile ilgili hükümleri, koşulları ve riskleri anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ve garanti edersiniz.


Önceden açık ve yazılı izin almaksızın Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri kopyalamanız, aktarmanız, dağıtmanız, satmanız veya yayınlamanız yasaktır. Web Sitesinden ya da İçerikten türetilmiş çalışmalar oluşturmanız yasaktır. Web Sitesine ve İçeriğe erişim ve/veya bunları kullanım ile bağlantılı olarak aşağıdakileri yapmamayı kabul edersiniz:

 • Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri, tamamen ya da kısmen, bu Kullanım Koşullarında açıkça ifade edilen amaçlar haricinde kullanmak veya Web Sitesini ya da İçeriği kanun dışı, ahlak dışı veya bu Kullanım Koşullarının, Kullanıcı sözleşmesinin ya da yürürlükteki yasa, kural ve düzenlemelerin yasakladığı şekilde kullanmak,
 • Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri, Web Sitesine, İçeriğe veya Hizmetlere zarar verecek, bunları hizmet dışı bırakacak, kapasitesini zorlayacak veya değerini düşürecek şekilde kullanmak ya da diğer şahısların Web Sitesi, İçerik veya Hizmetleri kullanmasına ve bunlardan faydalanmasına engel olmak,
 • Her türlü materyali, bilgiyi veya diğer tür İçeriği, Web Sitesi tarafından özellikle kullanıma sunulmamış veya sağlanmamış herhangi bir şekilde elde etmek veya elde etmeye çalışmak,
 • Web Sitesinin herhangi bir güvenlik özelliğini alt etmek veya alt etmeye çalışmak,
 • Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri herhangi bir yolla silmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya ters mühendislik yapmak,
 • “Önemsiz posta”, “anket”, teklifsiz e-posta, “istenmeyen e-posta”, “zincirleme mektup” veya “piramit satış sistemi” dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü reklam, promosyon iletişimini veya diğer tür izinsiz iletişimi Web Sitesi veya Hizmetlerine ya da Web Sitesi veya Hizmetleri yoluyla yüklemek, e-posta ile göndermek veya diğer şekilde iletmek,
 • Web Sitesinin, İçeriğin veya Hizmetlerin ya da her türlü bilgisayar yazılımı veya donanımı veya iletişim cihazının işleyişini kesmek, bozmak engellemek veya sınırlamak amacıyla tasarlanmış ya da bunlara yol açabilecek, “Truva atı”, “solucan”, yazılım virüsü veya diğer tür bilgisayar kodu, dosyası veya programı içeren her türlü materyali yüklemek, postalamak, e-postalamak veya diğer şekilde aktarmak,
 • Veri tabanlarımızın herhangi birinden veri indirmek amacıyla elektronik “örümcek”, “robot” veya “kayan yazı” dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü otomasyon yolunu kullanmak veya önceden açık ve yazılı izin almaksızın, veri tabanlarımızın herhangi birinden elde edilen tarayıcı tabanlı, müşteri tarafı özel uygulamalara dayanan veya web tabanlı verileri e-postalara veya diğer tür “beyaz sayfa” ürün ya da hizmetlerine entegre etmek.

 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


Aksi belirtilmediği sürece, Web Sitemiz ve İçeriği Ekafa’nın, bağlı şirketlerinin, lisansörlerinin veya diğer üçüncü şahıslarının mülkiyetidir ve yürürlükteki yasalarca telif hakkı, ticari marka, patent ve diğer tür fikri mülkiyet hakları korunmaktadır. Bu Kullanım Koşullarında veya Kullanıcı Sözleşmesinde açıkça izin verilmediği sürece, İçeriğin tarafınızdan kopyalanması, yeniden dağıtılması, kullanılması veya yayınlanması kesinlikle yasaktır. Bu Kullanım Koşulları ile veya Web Sitesi, İçerik veya Hizmetlere erişimiz veya bunları kullanmanız nedeniyle hiçbir patente, telif hakkına, ticari markaya, ticari sırra, diğer fikri mülkiyet hakkına ve İçeriğe sahip olma, bunlardan başka şekilde çıkar sağlama veya bunların lisansına sahip olma hakkı tarafınıza verilmez, tahsis edilmez veya devredilmez. Web Sitesinde veya İçerikte görüntülenen tüm ticari markaların, hizmet markalarının, ticari adların ve telif haklarının mülkiyeti tarafımıza veya ilgili sahiplerine aittir. Web Sitesinde görüntülenen ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar veya telif hakları üzerinde bir hak veya bunlarla ilgili lisans edinmiş olmazsınız. Web Sitesine veya İçeriğe erişim ve Hizmetlerimizin kullanımı yalnızca iş amaçlı kullanımınıza yöneliktir. Web Sitesini veya İçeriğini yeniden çoğaltma, yeniden yayınlama, dağıtma, tahsis etme, alt lisanslama, yeniden aktarma, satma veya Web Sitesinden veya İçerikten türetilmiş çalışmalar hazırlama, Hizmetlerimizi yeniden satma veya başkalarının kullanımına sunma hakkınız yoktur. Web Sitesinde veya İçerikte yer alan ya da bunlarla ilgili olan ve bu Kullanım Koşullarında açıkça verilmeyen tüm haklar tarafımıza veya lisansörlerimize aittir.

VERİLERİNİZİN GİZLİLİĞİNİ VE GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ:

Gerek web gerekse mobil uygulamamızı kullanırken tarafımızla paylaşmış olduğunuz ve rızanız ile tarafımızdan toplanan her türden verileriniz şirket politikamız gereği üst düzey çaba ile korunmaktadır. Ekafa olarak sizlere sunduğumuz hizmette verilerinizi hem yazılımsal hem ticari hem de hukuki güvenceler altına almaktayız.

Ekafa tarafından öngörülen güvencelere ek olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu, bu kanuna dayanılarak oluşturulan alt mevzuat ve Kurumun verilerin korunmasına ilişkin görüş ve kararları, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5846 sayılı Fikir Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuatın getirdiği güvenceler çerçevesinde verilerinizin mahremiyeti ve güvenliği korunmaktadır.

Ekafa, vermiş olduğu hizmetin gerektirdikleri, hizmetini iyileştirme ve geliştirme amaçlarının dışında verilerinizi üçüncü kişiler ile paylaşmaz. Hangi verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, işlendiği ve üçüncü kişilerle paylaşıldığına ilişkin bilgileri https://www.ekafa.com.tr/ URL adresli web sitemizde bulunan “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” ve “Çerez Politikası” sayfalarımızı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Bu sayfalarda yer alan bilgilendirici metinlerin sizleri tatmin etmemesi halinde detaylı açıklamalar için https://www.ekafa.com.tr/ URL adresinde bilgiler üzerinden tarafımızla iletişime geçebilir ve aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmemiz için bizlere danışabilirsiniz.

Web Sitesini kullanımınız sırasında tarafımıza veya tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya benzer oluşumlarımıza ait özel ve gizli bilgilere erişim sağlamanız söz konusu olabilir. “Özel Bilgi” terimi, tarafımıza veya tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya benzer oluşumlarımıza ait özel ve gizli bilgiler ve materyaller anlamına gelir ve söz konusu taraf veya temsilcileri tarafından lisanslanan, sahibi olunan veya geliştirilen şu bilgileri ve materyalleri kapsar: İş kayıtları ve planları; iş bilgileri; eğitim formülü, ürün formülü ve spesifikasyonları; pazarlama planları ve stratejileri, bilanço; distribütör listeleri ve bilgileri, soy kütükleri, tazminat planları ve mali bilgiler, müşteri listeleri ve kayıtları; teknik bilgiler; icatlar; ürün tasarımı; bilgiler; hizmetler, fiyatlandırma yapısı; indirimler; bilgisayar programları ve listeler; kaynak kodu ve/veya nesne kodu, yazılım ve bu kapsama girecek diğer özel bilgiler. Özel Bilginin bize, tedarikçilerimize, lisansörlerimize veya diğer oluşumlarımıza ait olduğunu, lisanslandığını ve belirli süre, çaba ve harcama ile yapılan yatırımlar sonucu bunlar tarafından elde edildiğini ve Özel Bilginin bizim, tedarikçilerimizin, lisansörlerimizin ve diğer benzer oluşumların, bize önemli ölçüde rekabet avantajı sağlayan değerli, özel ve benzersiz varlığı olduğunu anlar ve kabul edersiniz.

Bu nedenle, Özel Bilgiyi gizli tutmanız ve önceden yazılı iznimizi almadan kimseye ifşa etmemeniz gereklidir. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili tüm ihlaller ve Özel Bilginin izinsiz kullanımı ve ifşası sizin yükümlülüğünüzde olacaktır. Yürürlükteki yasa, düzenleme veya yasal süreç nedeniyle Özel Bilgiyi ifşa etmek zorunda kalmanız durumunda, bir koruyucu hüküm veya başka tür uygun çare arayabilmemiz için tarafımıza derhal bildirim yapmanız gereklidir. Bundan başka, herhangi bir Özel Bilgiyi ifşa etmek zorunda kalmanız durumunda, Özel Bilginin yalnızca yasal olarak ifşa etmekle yükümlü olduğunuz, avukatınızın yasal görüşü ile onaylanan o kısmını, masrafları tarafınıza ait olmak üzere ifşa etmeniz gereklidir. Talep etmemiz halinde, Özel Bilgi içeren tüm materyalleri iade etmeniz gereklidir.

 

ÖDEME YÖNTEMLERİNDE KULLANILAN STANDARTLAR:

Kullanıcıların ödemelerini tamamlayabilmeleri ve kullanıcılar arası bedel transferlerinin yapılabilmesi maksadıyla en güvenli ödeme ve transfer yöntemlerini kullanmaktayız. Bu ödeme ve transfer yöntemleri uluslararası standartlarda kullanılmakta olup gizlilik ve güvenlik açısından en güvenceli yöntemlerdir.

 

KULLANICININ SORUMLULUĞU:

Sunulan hizmetin verimliliği, devamlılığı ve sıhhati için kullanıcılar tarafından lisanslı, orijinal ve yasal cihazların ve yazılımların kullanılması gerekmektedir. Kullanıcıların bu yükümlülüklerine aykırı davranmasından kaynaklanan hallerde Ekafa’nın yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsedilemez. Bu kapsamda verilerin gizliliği ve güvenliği ile ilgili olarak kullanıcılardan kaynaklı sorunlar yaşanması halinde Ekafa’nın sorumluluğundan bahsedilemez.

Kullanıcıların hizmetlerimizden faydalanırken dikkat etmesi gereken bir diğer husus diğer kullanıcılar ile aralarında kuracakları ilişkiler ile ilgilidir. Kullanıcıların birbirleri ile paylaştıkları ve kurulacak ilişki ile ilgili olamayan verilerden dolayı Ekafa sorumlu tutulamaz. Gizlilik ve güvenlik politikamız gereği, Ekafa kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında aldıkları hizmet için yeteri kadar bilgiyi paylaşacak ötesinde kişisel veri paylaşımında bulunmayacaktır.

 

TAZMİNAT


Bizi, bağlı şirketlerimizi ve lisansörlerimizi, sahiplerimizi, memurlarımızı, yöneticilerimizi, çalışanlarımızı, alt yüklenicilerimizi, bilgi sağlayıcılarımızı, tedarikçilerimizi, avukatlarımızı, temsilcilerimizi, ana şirketlerimizi, bağlı kuruluşlarımızı ve oluşumlarımızı ve bunların her birinin sahiplerini, memurlarını, yöneticilerini, çalışanlarını, alt yüklenicilerini, avukatlarını, temsilcilerini, ana şirketlerini bağlı kuruluşlarını ve oluşumlarını (hepsi birlikte “Bağlı Taraflarımız” olarak anılacaktır); bu Hüküm ve Koşulların herhangi birini yerine getirmemenizden veya Web Sitesi veya İçerik kullanımınızdan kaynaklanan makul avukatlık ücretlerini kapsayan ancak bunlarla sınırlı olmayan her
türlü borç, kayıp, hak iddiası, hasar, dava, mahkeme kararı, masraf ya da harcamadan zarar görmemesini sağlamanız, bunlara karşı korumanız ve bunları tazmin etmeniz gereklidir. Bu Hüküm ve Koşullar, Web Sitesi veya Web Sitesine ve İçeriğe erişmeniz veya bunları kullanmanızdan kaynaklanan, bunlarla sonuçlanan ya da bunlarla ilgili olarak oluşan zararı geri ödeme, tazmin etme ve sizi koruma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.


FERAGAT


Web sitesinin, hizmetlerin veya web sitesinde yer alan içeriğin uygunluğu, güvenilirliği, kullanılabilirliği, güncelliği ve kesinliği hakkında hiçbir amaçla taahhüdümüz bulunmamaktadır. Web sitesi ve söz konusu içeriğin, hizmetlerin tamamı, yasaların izin verdiği en geniş kapsamda “olduğu gibi”, “garanti verilmeksizin” ve “uygun olduğu şekilde” sunulmaktadır. Web sitesi, hizmetler ve içerikle bağlantılı olarak veya bunlardan kaynaklanan ihlal etmeme, ticari elverişlilik ve özel amaca uygunluk dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan açık ve dolaylı her türlü garantiden ve yasaların, statünün, ticari geleneklerin gerektirdiği garantilerden ve web sitesi, içerik ve hizmetler ile herhangi bir hizmete katılımınız ile sonuçlanan yükümlülüklerden kaynaklı sorumluluk kabul etmemekteyiz.

Web sitesini, hizmetleri ve içeriği kullanma riski tamamen tarafınıza aittir. İçeriğimiz, zaman zaman güncellenmesine karşın süresi geçmiş olabilir ve/veya yanlışlar ya da yazım hataları içerebilir. Web sitesine veya içeriğe (herhangi bir nedenle) erişim sağlayamamanızdan veya web sitesine, içeriğe ait veya bunlarla ilgili bilgileri başka şekilde almanızdan veya kullanmanızdan ya da bizden yaptığınız satın almalardan şirketimiz sorumlu değildir. Web sitemizin, ürün ve hizmetlerimizin her donanımla ve yazılımla uyumlu olduğunu veya web sitesinin ve hizmetlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını garanti etmemekteyiz.

Tüketici verilerini muhafaza etme veya tüketici verilerinin silinmesi, bozulması, imha edilmesi, zarar görmesi, kaybedilmesi veya eksikliği ya da üçüncü şahısların tüketici verilerine erişmesi ile ilgili sorumluluğumuz kanunlarla sınırlıdır. Bireylerin ürün ya da hizmetlerimizin herhangi birini kullanarak elde edebileceği başarı ve gelir seviyesi konusunda hiçbir garantimiz ya da taahhüdümüz bulunmamaktadır. Bireysel sonuçlar değişebilir ve bireye özel mali durum, çaba ve hareketleri içeren birçok etkene bağlı olabilir.


İşinize özgü durumlar için bir muhasebeci, avukat ve/veya uzman danışman gibi kalifiye bir profesyonelin tavsiyesini almanız gereklidir. Bunun haricinde, bizim ve lisansörlerimizin web sitesinde veya web sitesi üzerinden kullanıma sunulan içeriğin veya hizmetlerin ya da materyallerin ve teknolojinin tüm coğrafi lokasyonlarda kullanıma uygun ya da elverişli olduğu ile ilgili olarak verdiği herhangi bir garanti ya da taahhüt bulunmamaktadır. Web sitesinde veya web sitesi aracılığıyla Türkiye dışında kullanıma sunulan web sitesini, hizmetleri veya herhangi bir materyal ya da teknolojiyi kullanmanız durumunda, diğer ülkelerin ithalat ve ihracat düzenlemeleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan yürürlükteki tüm yasalarına uygunluğun tek sorumlusu olursunuz. Şirketimiz ve üçüncü şahıs sağlayıcılarının, ortaklarının veya bağlı şirketlerinin hiçbiri sitenin, sunucularının veya web sitesinden ya da herhangi bir üçüncü şahıs sağlayıcı, ortak veya bağlı kuruluştan gönderilen e-postaların virüs ya da diğer tür zarar verici bileşen içermediği konusunda garanti vermemektedir.

HİZMETLERİN KULLANIMI


Örnek mahiyetinde ve bir kısıtlama anlamına gelmeksizin, İçeriğimizi, Hizmetlerimizi veya Web sitesinin herhangi başka bir kısmını kullandığınızda aşağıdakileri yapmayacağınızı kabul edersiniz:

 • Web Sitesini, İçeriği veya Hizmetleri herhangi bir yolla değiştirmek, silmek, kaynak koda dönüştürmek, parçalara ayırmak veya ters mühendislik yapmak,
 • Başkalarını itibarsızlaştırmak, istismar etmek, taciz etmek, sinsice izlemek, tehdit etmek veya (mahremiyet ve aleniyet gibi) yasal haklarını başka şekilde ihlal etmek,
 • Hizmetleri bu Kullanma Koşullarında açıkça belirtilenden farklı şekilde kullanmak veya her türlü uygunsuz, saygısız, karalayıcı, ihlal edici, müstehcen, yakışıksız veya yasa dışı konu, ad, materyal veya bilgiyi yayınlamak, iletmek, kopyalamak, çoğaltmak, e-postalamak, postalamak, yüklemek, dağıtmak veya yaymak (veya Web Sitesini veya İçeriği bunlarla ilgili olarak kullanmak),
 • Kendinize ait olmayan veya bağlı olduğu yasalar üzerinde hâkimiyetinizin olmadığı ya da gerekli tüm onayları almadığınız, fikri mülkiyet yasalarınca (veya mahremiyet haklarınca) korunan yazılım ya da diğer tür materyal içeren dosya yüklemek,
 • Başka birinin bilgisayarının işletimine zarar verebilecek virüs, bozulmuş dosya içeren dosyalar veya benzeri yazılım yüklemek,
 • İşbu sözleşme ile Kullanıcı sözleşmesinden birisi izin vermediği sürece, her türlü iş amaçlı mal veya hizmet reklamı, alım-satım teklifi yapmak,
 • Anket, yarışma düzenlemek, piramit satış sistemi, zincirleme mektup, önemsiz posta, istenmeyen e-posta, teklifsiz e-posta veya her türlü reklam, promosyon veya izinsiz iletişim iletmek,
 • Dağıtımının yasal olarak yapılamayacağını bildiğiniz veya bilebileceğiniz başka bir kullanıcı ya da Hizmet tarafından gönderilen dosyaları indirmek,
 • Yazar bilgilerini, yasal veya diğer tür uygun bildirimleri veya mülkiyet adlarını ya da yazılımın veya yüklenen dosya içeriğindeki diğer materyalin menşe ya da kaynak etiketini tahrif etmek veya silmek,
 • Diğer kullanıcıların Hizmetleri ve Web Sitesinin veya İçeriğin diğer kısımlarını kullanmasını ve bunlardan faydalanmasını kısıtlamak veya engellemek,
 • Belirli bir Hizmet veya Web Sitesinin veya İçeriğin diğer kısımları için geçerli olabilecek davranış kurallarını veya diğer kılavuzları ihlal etmek,
 • E-posta adresi dahil, ancak bununla sınırlı olmayan başkaları ile ilgili bilgileri önceden açık ve yazılı izinlerini almadan herhangi bir şekilde toplamak,
 • Yürürlükteki yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmek,
 • Türkiye ambargolu veya Türkiye Maliye Bakanlığı’nın Özellikle Belirlenmiş Ülkeler listesinde yer alan bir ülkede bulunmanız durumunda, Hizmetleri kullanmanız veya şifrenizi paylaşmanız, başkalarının hesabınıza erişmesine izin vermeniz veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir şey yapmanız.

Hizmetleri, Web sitesini ve İçeriği izleme zorunluluğumuz bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir Hizmete postalanan materyalleri inceleme ve yegâne takdir yetkisiyle çıkarma hakkımız saklıdır. Şirketimiz izleme eylemleri veya ihmallerle ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
Yürürlükteki yasa, kural, düzenleme, yasal süreçlere uymak veya hükümet talebini karşılamak amacıyla gerekli olan her türlü bilgiyi ifşa etme veya bilgiyi yegâne takdir yetkisiyle düzenleme, göndermeyi reddetme veya kaldırma hakkımız daima saklıdır. Bir hizmete yüklenen materyaller kullanma, çoğaltma ve/veya yayma ile ilgili olarak postalanan kısıtlamalara tabi olabilir. Materyalleri indirmeniz durumunda bu kısıtlamalara uymak sizin sorumluluğunuzdur.


TARAFIMIZA SAĞLANAN BİLGİLER


Tüm yorumlar ve öneriler dahil olmak üzere, Gizlilik Politikasına tabi olan ve tarafımıza sağladığınız bilgi, veri, ses, fotoğraf, video ve pazarlamacılık işlerinin tamamı (hepsi birlikte “ Kullanıcının Ürettiği İçerik” olarak anılacaktır), bize bu Kullanıcının Ürettiği İçeriği bilinen ve gelecekte icat edilecek ortamlardaki birçok dağıtım kanalı aracılığıyla münhasır olmayan, transfer edilebilir, tahsis edilebilir, alt lisanslanabilir, kalıcı, geri alınamaz, dünya genelinde, telifsiz ve tamamı ödenmiş şekilde kullanma, sahip olma, kopyalama, dağıtma, satma, alt lisanslama, ifşa etme, kamuya görünür kılma, uygulama, değiştirme, yapma, yaptırma, içe-dışa aktarma ve türetilmiş çalışmalar hazırlama hakkı verir.
Burada öngörüldüğü üzere, Kullanıcının Ürettiği İçerik kullanımı ile ilgili telafi ödemesi yapılmaz. Sağlamış olabileceğiniz herhangi bir Kullanıcının Ürettiği İçeriği postalama veya kullanma zorunluluğumuz bulunmamakta, herhangi bir Kullanıcının Ürettiği İçeriği istediğimiz zamanda yegâne takdir yetkisiyle kaldırma hakkımız bulunmaktadır. Tarafınıza ait Kullanıcının Ürettiği İçeriği postalamak, yüklemek, girmek, sağlamak veya göndermek suretiyle, Kullanıcının Ürettiği İçeriği sağlamanız, postalamanız, yüklemeniz, girmeniz veya göndermeniz için gerekli tüm hakları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan ve bu bölümde tanımlanan tüm Kullanıcının Ürettiği İçerik haklarına sahip olduğunuzu veya tüm bu haklar üzerinde bir tür hâkimiyetiniz olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.

Yüklenen, postalanan veya Hizmetleri kullanmanız nedeniyle saklanan tüm Kullanıcının Ürettiği İçerik yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır. Hizmetlerimiz ilan panosu hizmetlerini, sohbet alanlarını, haber gruplarını, forumları, toplulukları, kişisel web sitelerini, takvimleri ve/veya bilgi, materyal ya da diğer tür içeriği yüklemeniz veya dağıtmanız veya daha geniş grup veya kitleye ulaştırmanız için tasarlanmış diğer tür mesajlaşma yollarını içerebilir. Herkese açık veya gizli olarak yayınladığınız, postaladığınız, dağıttığınız, görüntülediğiniz, yaydığınız veya Web Sitesi aracılığıyla başka şekilde ilettiğiniz bilgi, görüntü, grafik, veri, metin, dosya, bağlantı, yazılım, mesaj, iletişim ve diğer tür materyalin tamamının (aşağıda “Son Kullanıcı İçeriği” olarak anılacaktır) yegâne sorumlusu sizsiniz. Web Sitesine postalanan Son Kullanıcı içeriğini kontrol etmiyor veya görüntülemiyor ya da izlemiyor olmamız nedeniyle, söz konusu Son Kullanıcı İçeriğinin kesinliğini, bütünlüğünü veya kalitesini garanti edememekteyiz. Yegâne ve mutlak takdir yetkisiyle, Web Sitesinde beliren her türlü Son Kullanıcı İçeriğini düzenleme, silme veya kaydetme hakkımız saklıdır. Web Sitesine girmenin veya Web sitesini kullanmanın sizi saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı Son Kullanıcı İçeriğine maruz bırakabileceğini bilirsiniz. Hizmetleri yalnızca belirli Hizmete uygun ve Hizmetle ilgili mesajları postalamak, göndermek ve almak için kullanmayı kabul edersiniz. Bize, Son Kullanıcı İçeriğinin amaçladığı Hizmetleri sunmamız için, Son Kullanıcı İçeriğini sınırlı münhasır olmayan, transfer edilebilir, tahsis edilebilir, alt lisanslanabilir, dünya genelinde, telifsiz ve tamamı ödenmiş şekilde kullanma, sahip olma, kopyalama, dağıtma, satma, alt lisanslama, ifşa etme, kamuya görünür kılma, uygulama, değiştirme, yapma, yaptırma, içe-dışa aktarma ve Son Kullanıcı içeriğinden türetilmiş çalışmalar hazırlama hakkı verirsiniz.


SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI


Yasaların izin verdiği en geniş kapsamda, şirketimiz ve şirketimize bağlı tarafların web sitesi ile ilgili içerik, diğer tür bilgi veya hizmet kullanımınızdan kaynaklanan hiçbir yükümlülüğü
olmayacaktır. İçerik, ürün ya da hizmetlerimizle ilgili olarak aldığınız kararlardan veya attığınız adımlardan, web sitesinin kullanımı veya uygulanması ile herhangi bir şekilde bağlantılı bir nedenden veya web sitesindeki gecikmeden ya da web sitesinin, içeriğin veya ilgili hizmetlerin kullanılamamasından ya da web sitesi üzerinden elde edilen herhangi bir yazılım, bilgi, ürün, hizmet, bağlantılı grafik ve içeriğin kullanımından ya da hatalı kullanımından, bilgilerin veya verilerin hatalı veya eksik olmasından, verilerinizin ya da bilgilerinizin bu tarz hasarı olasılık bildirimi yapılmış olsa bile sözleşme ihlali, garanti ihlali, haksızlık (ihmal dahildir, ancak bununla sınırlı değildir) veya diğer nedenlerle kaybından kaynaklanan doğrudan, dolaylı, özel, kazara veya bağlı zarar (iş kaybı, kar kaybı veya hukuk davası dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan) ile ilgili  Ekafa’nın hiçbir yükümlülüğü bulunmayacaktır. Kesilmiş, erişim sağlanamayan veya kullanılamayan ağ, sunucu, uydu, internet servis sağlayıcı, web sitesi bağlantıları veya diğer tür bağlantılar ile iletişim kopuklukları; başarısız, düzensiz, karışık, gecikmeli veya yanlış yönlendirilmiş bilgisayar, telefon veya kablo aktarımları ya da teknik çalışma bozuklukları, arızalar veya zorluklar sorumluluğumuz kapsamında değildir. Yukarıda bahsi geçen kısıtlamalar ve istisnalar, yürürlükteki yasanın izin verdiği en geniş ölçüde, sözleşmeye, haksızlığa (ihmal dahildir, ancak bununla sınırlı değildir) veya diğer her türlü yasal veya adil teoriye dayanan her çeşit eylem konusunda tarafınız için geçerli olacaktır. Geçersiz olduğu ilan edilen maddeler bölünebilir olarak addedilecek ve bu kullanım koşullarının geri kalanının geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

BAĞLANTILAR


Web Sitesi zaman zaman üçüncü şahıs web sitelerine, kaynaklarına ve reklam verenlerine (hepsi birlikte, “Üçüncü Şahıs Siteleri” olarak anılacaktır) bağlantılar veya referanslar içerebilir. Sizin bu tip Üçüncü Şahıs Sitelerine bağlantınızın taşıdığı risk yalnızca tarafınızı bağlayıcı niteliktedir. Üçüncü Şahıs Sitelerindeki içerik, veri, görüş, öneri, beyan veya diğer tür bilginin kesinliği veya güvenilirliği şirketimizin sorumluluğu kapsamında değildir. Bu Üçüncü Şahıs Sitelerini doğruluk ve tamlık bakımından araştırmamakta, izlememekte ve kontrol etmemekteyiz. Bu Üçüncü Şahıs Sitelerinin kullanılabilirliği, estetiği, çekiciliği, tatmaya uygunluğu veya bilgi içeriğinin sübjektif kalitesi, reklamları, ürünleri ve bu Üçüncü Şahıs Sitelerinde veya bu Siteler aracılığıyla kullanıma sunulan ürün ve diğer tür materyal sorumluluğumuz kapsamında değildir. Bu bağlantıları yalnızca uygun oldukları için tarafınıza sunmaktayız ve bu bağlantıları sağlamayı istediğimiz an, yegâne takdir yetkisiyle ve tarafınıza bildirim yapmaksızın durdurma hakkına sahibiz. Hiçbir üçüncü şahıs içeriği, bilgisi, verisi, görüşü, önerisi, beyanı, malı, hizmeti veya ürünü Web sitesinin içerdiği, referans verdiği, kapsadığı veya bağlantılı olduğu Üçüncü Şahıs Sitelerinin hiçbir bilgisi, materyali veya içeriği ile açıkça veya dolaylı olarak desteklenmemektedir. Web Sitesinden çıkmak ve bu Üçüncü Şahıs Sitelerine erişim sağlamak istediğinizde oluşabilecek risk tamamen tarafınıza aittir. Şirketimiz ve bağlı sağlayıcılarımız, söz konusu Üçüncü Şahıs Sitelerinde kullanıma sunulan içerik, bilgi, veri, görüş, öneri, beyan, mal, hizmet veya ürünlerin kullanımıyla bağlantılı olarak başınıza gelen veya başınıza gelme nedeni olduğu iddia edilen her türlü kayıp, yaralanma veya hasar konusunda, doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz. Sorununuzu doğrudan Üçüncü Şahıs Sitesi yöneticisine veya web sorumlusuna iletmeniz gereklidir. Üçüncü Şahıs Sitelerine bağlantılar, bizim bu bağlantılar aracılığıyla görüntülenen veya erişim sağlanabilen ticari markaları, ticari adları, logoları veya telif hakkı sembolünü yasal olarak kullanma hakkına sahip olduğumuzu ya da Üçüncü Şahıs Sitesinin bize ait ticari markaları, ticari adları, logoları veya telif hakkı sembollerini kullanma hakkına sahip olduğunu göstermez.


DEĞİŞTİRME


Bu Kullanma Koşullarını herhangi bir zamanda değiştirme, güncelleme, bunlara bölümler ekleme ya da çıkarma hakkı yalnızca Ekafa’ya aittir. Bu Kullanım Koşullarını, değişiklikleri takip etmek açısından periyodik olarak okumanız gereklidir. Web Sitesini biz bu Kullanım Koşullarında değişiklik yaptıktan sonra kullanmaya başlamanız durumunda, değiştirilmiş Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Geçerli Kanun Bu Kullanım Koşulları, hukuki ile uyuşmazlıkları dikkate alınmaksızın Türkiye Kanunlarına tabidir. Bu Kullanım Koşulları ile ilgili her türlü hukuki girişim, İstanbul'da bulunan mahkemelerde ve görülecektir. Taraflar bu meyanda yargı yetkisini ve yargı yerini kabul ederler.


MUHTELİF


Bu Kullanım Koşullarının hükümleri bölünebilir niteliktedir; bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğunun belirlenmesi durumunda, bu geçersizlik ya da uygulanamama durumu geri kalan hükümlerin geçerliliğini ya da uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün tarafınızca ihlal edilmesinden feragat etmemiz, şirketimizin tarafınızca yapılan sonraki ihlalden feragat edeceği olarak yorumlanamaz.

Bu Bölüm ve beyan ve taahhüt feragatlerini, tazminat yükümlülüklerini, fikri mülkiyeti ve geçerli kanunu belirten Bu Kullanım Koşullarının hükümleri, bu Kullanım Koşullarının feshine kadar geçerliliğini koruyacaktır. Bu Kullanım Koşulları bizim, tedarikçilerimizin, lisansörlerimizin veya diğer benzer oluşumların ticari sır, telif hakkı, patent, ticari marka veya diğer yasalar kapsamındaki haklarını veya kanun yollarını kısıtlayıcı nitelikte değildir.

Kullanıcı, Ekafa ile yaptığı anlaşmaların Web Sitesinde yer alan sözleşmelerden ibaret olduğunu, bunlarla ilgili her türlü hukuki ya da idari işlemde, asıl olarak bu sözleşmelerin geçerli kabul edileceğini kabul eder. Taraflar bu Kullanım Koşullarının ve ilgili belgelerinin, Türkiye’de konuşulan dil olan Türkçe dilinde yazılmasını istediklerini açıkça ifade etmişlerdir.

 

BEKLENTİLERİMİZ:

Ekafa kullanıcılarının verilen hizmet gereği öğrendikleri ve ticari sır niteliğinde olabilecek verileri paylaşmamaları önemlidir. Kullanıcılar ya da ziyaretçiler, verilen hizmet gereği ya da diğer herhangi bir nedenle öğrendikleri bilgilerden şirketimizce ilan edilmemiş olanları açıklayamaz, saklayamaz veya üçüncü kişilerle paylaşmaz. Bu türden bir durumu haber aldığında derhal Ekafa’yı bu durumdan haberdar eder. Kullanıcı tarafından verilen bu güvence gizlilik politikasının bir gereğidir.

 

SON OLARAK: