0

Sepetinizde ürün bulunmamaktadır.

Giriş Yap

Satış Sözleşmesi

ÖDEME SİSTEMİ

 

 

1. İşbu ödeme sistemi, Ekafa Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Nişancı Mah. Kâtip Sinan Mektebi Sok. Tekçe Apt. No:7 İç Kapı No:13 Fatih/İSTANBUL) ile Ekafa platformu üzerinden faaliyette bulunacak kişiler (kullanıcılar) arasındaki ilişkilerin maddi karşılığını düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. Kullanıcılar gerek hizmet satın alan ve kullanan gerekse hizmetin satılmasına aracılık eden sıfatıyla bu sözleşmede yer alan hükümlere uyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Anlaşılamayan hususlarda https://www.ekafa.com.tr/ URL adresinde yer alan iletişim bilgileri üzerinden tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 

2. Platform (Ekafa’nın sunduğu hizmetten faydalanabilmek için erişilen web sitesi ve mobil uygulama) ve https://www.ekafa.com.tr/ URL adresinde yer alan “Kullanıcı Sözleşmesi”ndeki tanımlamaların hepsi aynı şekilde bu sözleşme için de geçerlidir. Kullanıcılar işbu sözleşmeyi kabul etmekle birlikte kullanıcı sözleşmesini de kabul ettiklerini, bu sözleşmede yer almayan ödemeye ilişkin hususlar ile diğer hususlarda o sözleşmedeki koşulların geçerli olduğunu kabul ve taahhüt ederler. İşbu sözleşmede ifade edilen “hak ediş” kullanıcının bir başka kişiyi platforma kaydederek kazandığı alacağı, “kâr payı” ise kullanıcının her türlü vergi ve gider düşüldükten sonra alacağı ödemeyi ifade eder.

 

3. Ekafa platformu üzerinden eğitim ve derslere erişim hakkının, platformu kullanıcı sözleşmesinde ifade edildiği üzere kullanmanın karşılığı olan bedel 1 yıllık olarak net 6.250,00 TL (+KDV toplamda 7.500,00 TL) olarak belirlenmiştir. Ekafa’nın bu bedeli her zaman güncelleme hakkı vardır. Kullanıcı kayıt olurken ya da kayıt yenilerken sistemdeki güncel ücret ne kadar ise o miktarı ödemek zorundadır. Kişinin daha önceden platformu kullanmış olması fiyat bakımından kullanıcıya herhangi bir ayrıcalığa sahip olma hakkı vermez. Kullanıcı bu bedeli platforma üye olurken peşin olarak ve kendine ait bir banka hesabı üzerinden ya da kendi adına kayıtlı bir kredi kartı ile ödemek zorundadır. Kullanıcılar sisteme kayıt olduktan sonra yapmış oldukları ödemenin iadesini talep hakkına sahip değildirler. Bu hususta “Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan cayma hakkına ilişkin hüküm istisna niteliğindedir.

 

4. Kullanıcılar, platforma kendi referans kodu ya da referans linklerini kullanarak başka kişilerin kayıt olmasını sağlarlar ise bu durumda kayıt olan kişinin platforma ödediği net miktar üzerinden %10 oranında hak edişe sahip olacaklardır. Bu miktardan stopaj ve diğer vergiler de Ekafa tarafından düşüldükten sonra kullanıcıya ödeme yapılacaktır. (Örneğin: 6.250,00 TL’ye satılan eğitim paketinden kullanıcı %10 yani 625,00 TL hak ediş kazanır. 625,00 TL’nin ise örneğin %20 stopajı kesilerek net 500,00 TL kâr payı kullanıcıya ödenir)

 

5. Kullanıcı, sisteme başka bir kimseyi referans kodu ya da referans linki ile kaydettirdiği günde hak ediş kazanır. Ancak sisteme referans kodu ile kaydolan kişi eğer Kullanıcı Sözleşmesi”nde yer alan cayma hakkını kullanır ya da başkaca bir sebeple sözleşmesini iptal eder ise bu durumda referansı kullanılan kişinin de hak edişi ortadan kalkar, kendisine herhangi bir ödeme yapılmaz, ödeme yapılmış ise bu tutarın iadesi Ekafa tarafından talep edilir ya da kullanıcının başkaca hak edişlerinden mahsup edilir.

 

6. Ödemeler, kullanıcının hak ediş tarihine göre yapılacak olup eğer hak ediş ayın 1’i ile 21’i arasında ise işbu hak edişe ilişkin kâr payı bir sonraki ayın ilk gününde ödenir. Resmî tatiller, doğal afet vb. nedenlerle ortaya çıkan mücbir sebepler nedeniyle ödeme tarihlerinde değişiklik söz konusu olabilir. Ekafa’nın ödeme gününü ve miktarını değiştirme yetkisi her zaman vardır. Kullanıcı gecikmelerden dolayı Ekafa’nın sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder.

 

7. Kâr payı ödemeleri mutlaka kullanıcının kendi şahsi hesabına yapılacaktır. Üçüncü şahısların hesaplarına ödeme yapılmayacaktır. Bu husustaki tüm sorumluluk kullanıcıya ait olmakta olup ödeme yapmaya elverişli bir hesabı Ekafa’ya bildirme yükümlülüğü de kullanıcıya aittir.

 

8. Kullanıcının kâr payı alma süresi sözleşme süresiyle sınırlıdır. Eğer kullanıcı kâr payı almak istiyor ise sözleşmesini yenilemek zorundadır. Sözleşme süresi sona eren kullanıcı sözleşmesini yenilemediği takdirde platformdan silineceği için daha sonra kayıt olarak aynı kar paylarının kendisine ödenmesini talep edemez. Yeni kayıt olan kişi platforma yeni katılmış olarak kabul edilir ve kâr payı ödemeleri sıfırdan başlar. Ancak kullanıcı, sözleşmesi sona ermeden sözleşmesini yenilerse, kendi referansı ile platforma katılan kişilerin de sözleşme yenilemeleri üzerinden tekrar kâr payı alma hakkına sahip olacaktır. Sözleşme yenilemeyen kullanıcıların eğitim paketlerine erişimi ve kâr payı kazançları sonlandırılacaktır.

 

9. Ekafa “eşleşme ücreti” adı altında, sisteme kaydolanlar üzerinden tuttuğu bir sistem ile bu sistemin genişlemesi ve elde ettiği kârın artması sebebiyle promosyon niteliğinde ayrıca bir ödeme yapacaktır. Bu bir hak ediş olarak nitelendirilemez ve Ekafa böyle bir ödeme yapmaya kullanıcı tarafından zorlanamaz. Bu ödeme tamamen Ekafa’nın inisiyatifinde olup kullanıcıya bir alacak hakkı sağlamaz. Bu ödeme yapılırken de Ekafa gerekli vergi ve diğer kesintileri yaparak ödeme yapacaktır.

 

10. İşbu sözleşme, platformda yer alan “Kullanıcı Sözleşmesi”nin bir parçası niteliğinde olup o sözleşmede yer alan tüm şartlar bu sözleşme bakımından da yürürlüktedir ve geçerlidir. İşbu sözleşme kullanıcının platformda faaliyet gösterebilmek için kayıt olması ve ödeme yapması ile yürürlüğe girer. Kayıt olup hesap oluşturan kullanıcı faaliyet göstermese bile sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. Ekafa, işbu sözleşmede yer alan hükümleri tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Değişen sözleşme koşulları ile sözleşmenin yeni hali www.ekafa.com.tr internet sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.